Prodej násady

Cena násady se stanovuje dle velikosti v cm.

Při prodeji násady platí 1cm = 1 Kč.
Při stálých odběrech možnost slevy dohodou.

Dbáme především na prodej zdravé násady.